Vítame Vás na stránkach firmy TOPICO s.r.o.

Vyhlásenie o ochrane súkromia

 

Vážený obchodný partner,

 

dňom 25. 5. 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

EK 679/2016 General Data Protection Regulation (ďalej len GDPR), platné pre všetky členské štáty.

 

V súvislosti s GDPR uvádzame nasledujúce.

 

Spoločnosť TOPICO s.r.o. (ďalej len TOPICO) nie je voči Vám, ako Partnerovi vo vzťahu spracovateľa podľa čl. 28 GDPR.

V tejto súvislosti nebude TOPICO vypracovávať dodatky už uzavretých zmlúv.

 

V prípade predaja, resp. prenájmu multifunkčných zariadení, periférií a pod., nie je TOPICO voči koncovému zákazníkovi, Partnerovi, spracovateľom v zmysle čl. 28 GDPR

a nie je nutné podpisovať spracovateľskú zmluvu.

Všetky dodávané zariadenia umožňujú splniť podmienky ochrany osobných údajov.

 

V prípade predaja, resp prenájmu software, technologických riešení a pod., nie je TOPICO voči koncovému zákazníkovi, Partnerovi, spracovateľom v zmysle čl. 28 GDPR

a nie je nutné podpisovať spracovateľskú zmluvu.

TOPICO nie je prevádzkovateľ (ani časti) informačného systému Partnera, správcu osobných údajov, nie je externý správca siete, nie je externý bezpečnostný správca ani poskytovateľ dátového úložiska,

cloudu.

 

V prípade servisných prác, zásahov a pod., nie je TOPICO voči koncovému zákazníkovi, Partnerovi, spracovateľom v zmysle čl. 28 GDPR a nie je nutné podpisovať spracovateľskú zmluvu.

TOPICO sa pri vykonávaní svojich služieb pre koncového zákazníka, Partnera, správcu osobných údajov, iba náhodne dostáva do styku s osobnými údajmi spracovávanými týmto správcom, bez toho, aby

osobné údaje akokoľvek spracovávala.

 

TOPICO vyhlasuje, že dodržiava zásady mlčanlivosti, obchodného tajomstva a všetky bezpečnostné opatrenia vedúce k tomu, aby pri akomkoľvek náhodnom prístupe

k osobným údajom boli tieto chránené a predovšetkým nesprístupnené a neposkytnuté tretím stranám ani nikomu ďalšiemu.

 

TOPICO s.r.o.

Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica

Otváracie hodiny

Pondelok - Štvrtok: 07:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 14:00
prestávka: 11:00 - 11:30

Tešíme sa na Vašu návštevu